leraar

Sinds de oprichting van Aikidoschool Amstelveen in 1993 is Hans Belder (1952) de leraar.

Hans beoefent aikido sinds 1979. Hij heeft een volledige lesbevoegdheid (aikidoleraar A en B) en is 6e dan. Hans studeerde filosofie en scheikunde. Aan het eind van zijn studietijd begon hij met aikido.

In de loop der jaren heeft Hans bij veel verschillende aikidoleraren getraind, maar sinds hij begin 80-er jaren in aanraking kwam met aikidomeester S. Sugano Sensei (1939-2010) is die een blijvende bron van inspiratie voor hem gebleven.

Hans heeft lange tijd bij de Open Universiteit gewerkt en is nu met pensioen, maar dat geldt niet voor het aikido. Voor Hans is aikido een levenslange weg waar hij veel aan te danken heeft.

Seiichi sugano-sensei

Seiichi Sugano (菅野誠) werd geboren op 17 december 1939 in Hokkaido. Hij trainde judo gedurende 6 jaar voordat hij op 18-jarige leeftijd in contact kwam met aikido. Bij de stichter van het aikido, Morihei Ueshiba, werd hij uchi-deshi (inwonend student) in de Aikikai Hombu Dojo. Hij verbleef en trainde er 8 jaar, waarna hij in onder andere Australië, de Benelux, de Verenigde Staten en Maleisië aikido verspreidde.

Het aikido van Sugano-sensei kenmerkt zich als dynamisch en krachtig. Hij onderwees vaak boken en jo technieken en hechtte belang aan persoonlijke ontwikkeling. In dat kader richtte hij in de jaren ’90 een ‘International Aikido School’ op, die later hernoemd werd in ‘Global Inner Aikido School’.

In 2003 onderging Sugano-sensei een voetamputatie, maar dat weerhield hem er niet van om aikido verder te onderwijzen.
Hij overleed in New York op 29 augustus 2010, op de leeftijd van 70 jaar.

Aikido kanji calligraphy by O sensei

KORTING Proeflidmaatschap

 

en

 

contributie

 

We laten je graag drie maanden lang, onbeperkt, met korting met ons meetrainen om te ervaren of aikido iets voor je is. Je betaalt dan slechts € 10,00 per maand in plaats van € 30,00. Daarna kun je lid worden van onze vereniging.

Speciale kleding is niet vereist tijdens de proefperiode. Draag gemakkelijk zittende kleding waarin je goed kunt bewegen (bijvoorbeeld een trainingspak). Neem wel een paar slippers mee, waarmee je van de kleedkamer naar de zaal kunt lopen (aikido wordt beoefend op blote voeten op een judomat).

Laat het ons weten als er medische omstandigheden spelen die van invloed kunnen zijn op het beoefenen van aikido.

De contributie van de vereniging bedraagt € 30,00 per maand (12 maanden per jaar). Dit bedrag van dient per eerste van elke maand d.m.v. een periodieke overschrijving worden overgemaakt op bankrekeningnummer
NL65 INGB 0005 4940 94 t.n.v. Aikidoschool Amstelveen.

Opzeggen van het lidmaatschap dient voor het einde van de maand mondeling of schriftelijk te worden ingediend bij de penningmeester en voorzitter. Er geldt geen opzegtermijn. U dient zelf zorg te dragen dat de periodieke overschrijving naar Aikidoschool Amstelveen wordt gestopt.

Deelnemers aan de lessen worden verzocht 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn i.v.m. het omkleden en het neerleggen van de matten.

Lestijden

 

 

Dag Tijd Les
Dinsdag 19.30 – 21:30 Beginnende en gevorderde leerlingen inclusief wapentraining
Donderdag 19:30 – 21:30 Beginnende en gevorderde leerlingen inclusief wapentraining

 

Het bestuur

De Aikidoschool heeft een bestuur, hieronder zie je wie welke functie bekleed.
Wanneer je vragen hebt, neem dan vooral contact op:

Voorzitter en Leraar

Hans Belder
06 – 51 20 43 65

Penningmeester

Harald Coenraads
06 – 41 20 20 25

Secretaris

Sjef Broekhaar
020 – 822 63 72

Aikidoschool Amstelveen staat als vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 40539376.
De vereniging is aangesloten bij de Judo Bond Nederland.