Over Aikido

Als je meer wilt weten over deze Japanse budo

De oorsprong

In het bujitsu staat de effectiviteit van de technieken voorop: het gaat erom in een gevecht te winnen. Hierbij kan de tegenstander zijn leven verliezen of letsel oplopen. Bij budo, waar ook aikido toe behoort, staat het overwinnen van de tegenstander niet langer centraal.

Bij budo is de echte tegenstander jezelf, je beoefent budo met als doel om van jezelf een beter mens te maken. Aikido is dus in de eerste plaats een weg tot persoonlijke ontplooiing. Aikido kan daarom eigenlijk geen sport genoemd worden. Er zijn ook geen wedstrijden in aikido.

Sugano-sensei met boken, Global Inner Aikido School, Maredsous, Belgie

Het gebruik van wapens maakt onderdeel uit van alle traditionele Japanse scholen, Morihei Ueshiba heeft zich met name verdiept in zwaardvechten en speervechten; daarom wordt er in aikido met boken (houten oefenzwaard) en jo (stok/speer) geoefend.

Reeds gedurende zijn leven zijn verschillende leerlingen van Morihei Ueshiba hun eigen weg gegaan en hebben hun eigen scholen en stijlen gesticht met verschillende namen (ki-aikido, tomiki-aikido, tendo-ryu-aikido, yoshinkai-aikido, aiki-budo, etc.).

O-sensei

Aikido is het levenswerk van één man, Morihei Ueshiba (1883 -1969), ook wel O’Sensei (grote leraar) genoemd.

Hij heeft verschillende traditionele Japanse krijgskunsten bestudeerd en op een gegeven moment werd hij aanhanger van een bijzondere sekte (Omoto-kyo) binnen de traditionele Japanse religie, het Shintoïsme.

De combinatie van zijn beheersing van krijgskunsten en zijn spirituele inzichten hebben hem geleid tot de creatie van aikido.

Het Doel

Betekenis

De 3 Japanse karakters die samen het woord ai-ki-do vormen, betekenen het volgende:

Ai = Harmonie, eenheid, liefde.
Ki = Energie, (levens)kracht.
Do = De weg, de studie, de manier.

Een mogelijke vertaling van aikido zou dus kunnen zijn: de weg om tot harmonie met energie (bijvoorbeeld van een tegenstander) te komen. Voor Morihei Ueshiba was aikido een weg van liefde en harmonie met het universum.

De Praktijk

In praktijk kan het accent in de doelstelling van aikidobeoefenaars uiteenlopen van zelfverdediging tot spirituele ontwikkeling. Dit toont de rijkdom van aikido, het is als een boom met veel verschillende vruchten.

Om aikido effectief als zelfverdediging te kunnen gebruiken zul je jaren lang stevig moeten trainen. Paradoxaal is dat hoe bekwamer je bent als aikidoka hoe kleiner de kans is dat je in een gevecht terecht zult komen.

Ook degenen die spirituele ontwikkeling nastreven zullen ervaren dat ook deze weg gepaard gaat met flinke fysieke inspanningen. Aikido is geen makkelijke weg.

Door te investeren in aikido krijg je veel terug, wat het je zal opleveren laat zich niet voorspellen en kan voor iedereen verschillen. Het is een veel omvattende weg van persoonlijke groei, in fysiek, mentaal, psychologisch en spiritueel opzicht.

Aikido moral code, van Seiichi Sugano-sensei

Aikido is a way
There is commitment and there is obligation
Do not abuse or misuse the art of aikido
Study carefully, honestly and humbly
Respect your seniors
Take care of your juniors

Aikido Foto’s

Meer aikidofoto’s en video’s zien? Hier op de website hebben we een speciale pagina maar op social media vind je nog veel meer!

Fukakusa-sensei met het zwaard
Mano valt aan met de jo
Dirk Müller-sensei werpt uke schijnbaar achteloos
Sugano-sensei overziet de training tijdens de Inner Aikido School (Belgie)
Fred ondergaat ukemi (wordt geworpen)
Het Japanse karakter Ai, dat voor Liefde en Harmonie staat
Werpen zonder kracht
Aikido is zeker goed voor je conditie

De les

De les begint met zitten (op de hielen) in een rechte rij naast elkaar. Op deze manier probeer je tot rust te komen en de overgang te maken van je gewone dag naar de aikidoles. De positie waarin we zitten heet “seiza”. De rug is recht, het hoofd rechtop, ons hele lichaam ontspannen, de ademhaling kalm vanuit de buik en de ogen half open of gesloten.

Sugano-sensei met boken, Global Inner Aikido School, Maredsous, Belgie

Na het zitten buigt iedereen naar de kamiza als uiting van respect voor de geest van het aikido. In onze dojo is de kamiza een kalligrafie met de tekens ai-ki-do samen met het portret van Morihei Ueshiba, de stichter van het aikido. Daarna buigen leraar en leerlingen naar elkaar als teken van wederzijds respect.

Aikido vereist concentratie, oplettendheid, coördinatievermogen, soepelheid, ontspanning en beheersing van de ademhaling. Al deze dingen komen in de voorbereiding aan de orde.

Het kan soms even duren voordat je begrijpt of voelt waar een oefening goed voor is, ook verandert de betekenis van de oefeningen vaak naarmate je ze langer doet.