Aanvallen

Aihanmi Katatedori Pakking van de pols met één hand vanuit aihanmi no kamae. Uke's linker hand pakt Tori's linker pols of Uke's rechter hand pakt Tori's rechter pols.
Chudantsuki Stoot of steek naar het midden van het lichaam (maag- en buikstreek).
Jodantsuki Stoot of steek naar de bovenkant van het lichaam (hoofd en keel).
Katadori Pakking van de schouder.
Katadori Menuchi Pakking van de schouder, gevolgd door wering/tegenaanval van Uke of eigen aanval met shomenuchi.
Katatedori Pakking van de pols met één hand vanuit gyakuhanmi, links pakt rechts of andersom.
Morotedori Pakking van de pols met beide handen.
Mae Geri Frontale rechte trap.
Munadori Pakking van de revers, op borsthoogte.
Munadori Menuchi Pakking van de revers, gevolgd door wering/tegenaanval van Uke of eigen aanval met shomenuchi.
Ryokatadori Pakking van beide schouders.
Ryotedori Pakking van beide polsen.
Gedantsuki Stoot of steek naar de onderkant van het lichaam (schaamstreek of benen).
Shomenuchi Frontale rechte slag naar het voorhoofd.
Sodedori Pakking van de mouw, ter hoogte van de elleboog, met één hand.
Sodedori Jodantsuki Pakking van de mouw als in sodedori, gevolgd door een steek naar het hoofd.
Ushiro Eridori Van achter vastpakken van de kraag met één hand.
Ushiro Hagaijime Van achter omvatten van het bovenlichaam en armen (ook kortweg: ushirodori).
Ushiro Katatedori Kubeshime Verwurging van achter met één hand, terwijl de andere Tori´s pols controleert.
Ushiro Ryohijidori Van achter vastpakken van beide ellebogen.
Ushiro Ryokatadori Van achter vastpakken van beide schouders.
Ushiro Ryotedori Van achter vastpakken van beide polsen.
Yokomenuchi Diagonale slag naar de zijkant van het hoofd (tref kasumi; slaap of hals).