Exameneisen voor 6e Kyu

Tachiwasa

Aihanmi Katatedori Iriminage O & U
  Kotegaeshi U
  Ikkyo O & U
  Shihonage O & U
  Uchikaitennage O
  Uchikaitensankyo
Shomenuchi Iriminage U
Ukemi Waza - Mai & Ushiro
Shikko
Taisabaki
So Tai Tosa
Dojo Etiquette

O = Omote & U = Ura