Exameneisen voor 6e Kyu

Tachiwasa

Aihanmi Katatedori Iriminage O & U
  Kotegaeshi U
  Ikkyo O & U
  Shihonage O & U
  Uchikaitennage O
  Sankyo O
Shomenuchi Iriminage U
Ukemi Waza - Mai & Usiro
Sikko
Taisabaki
So Tai Tosa
Dojo Etiquette

O = Omote & U = Ura