Exameneisen voor 4e Kyu

Tachiwasa

Shomenuchi Sankyo O & U
  Uchikaiten Sankyo  
Yokomenuchi Shihonage O & U
  Iriminage O & U
  Tenchinage
  Kotegaeshi O & U
  Udekimenage O & U
Chudantski Udekimenage O & U
  Hijikimeosae  
Jodantsuki Ikkyo O & U
Ryotedori Shihonage O & U
  Tenchinage irimi & tenkan
  Udekimenage O & U
  Ikkyo O & U
Katatedori Nikyo O & U
Morotedori Kotegaeshi

Suwariwasa

Shomenuchi Nikyo O & U
Katadori Nikyo O & U
Ryotedori Kokyuho  
Tevens alle technieken van 6e en 5e Kyu.

O = Omote & U = Ura