Exameneisen voor 3e Kyu

Tachiwasa

Shomenuchi Yonkyo O & U
  Gokyo U
  Shihonage  
Yokomenuchi Ikkyo O & U
  Uchikaiten Sankyo  
Chudantsuki Sotokaitennage O & U
  Uchikaiten Sankyo  
Katatedori Uchikaitennage O & U
  Sankyo O & U
  Yonkyo O & U
Morotedori Ikkyo O & U
  Nikyo O & U
Ryotedori Iriminage O & U
  Kotegaeshi O & U
  Kokyunage  

Ushirowasa

Ryotedori Ikkyo O & U
  Hijikimeosae  
  Kotegaeshi  
  Shihonage  
  Iriminage  

Suwariwasa

Shomenuchi Iriminage  
  Kotegaeshi
  Sankyo O & U
Katadori Sankyo O & U
Tevens alle technieken van 6e, 5e en 4e Kyu.

O = Omote & U = Ura